CZ | EN

ASTROLOGIE

Astrologie hrála velice důležitou roli v celé historii světa, je to nauka stará tisíce let. V Egyptě byla astronomie a astrologie součástí chrámových tajemství. V Evropě sloužila k nezbytným potřebám královským dvorům, pomáhala vést politiku národů nebo také ovládala denní život jednotlivců. Astrolog patřil k nejvzdělanějším lidem tehdejšího doby, ovládal vedle tohoto oboru také matematiku, astronomii, často i historii, lékařství a jiné. Dále dokázal předvídat, jaká bude úroda, znal časové rozvržení jednotlivých ročních období a zatmění, patřil k významným rádcům panovníka.

Astrologie se zabývá postavením planet v přesném okamžiku našeho narození z konkrétního místa na zemi. Úkolem astrologa je porozumět astrologické symbolice a správně ji vyložit. V astrologii se používá symbolický jazyk a úkolem astrologa je pak správně porozumět této symbolice a srozumitelně ji vyložit.

Je důležité mít na paměti, že postavení planet v našem horoskopu není příčinou toho, co se člověku stane nebo jak se bude chovat. Horoskop nám pouze rozkrývá naše vlohy, které je možné rozvinout, dále pak aspekty naší povahy, na které je třeba si dát pozor. To, zdali a jak těchto možností využijeme, záleží vždy na nás samotným. Hvězdy ukazují, avšak nejednají za nás.

Astrologie nám prostřednictví horoskopu může pomoci porozumět tomu, jací jsme, pomáhá nám proniknout do vlastního nitra. Slouží jako cesta za sebepoznáním, nastavuje nám zrcadlo. Skrze astrologický výklad lépe chápeme naši energii, vnitřní nastavení a potenciál. Přispívá nám k přemosťování nevědomého k vědomému.

Velice ráda pracuji s osobním/nativním horoskopem, protože odhaluje to nejdůležitější v nás samotných: to, jací opravdu jsme, jaké je naše vnitřní nastavení, energie. Také nám odhaluje naše bloky, co nás brzdí a naopak posouvá vpřed. Poukazuje na naše silné a slabé stránky.