CZ | EN

HOROSKOPY / NABÍDKA

Osobní horoskop

Je horoskop našeho zrození, který vznikl v okamžiku, kdy jsem se poprvé nadechli. Osobního horoskopu nebo-li radix nám nabízí možnost podívat se na sami sebe v jiném kontextu a hledat tak třeba i hlubší příčiny našeho bytí. Můžeme pojmenovat naše slabá a silná místa, objevit své schopnosti a dovednosti. Při výkladu prozkoumáme naše povahové rysy, energie, dispozice, talenty aj. Můžeme se zaměřit na jednotlivé oblasti našeho zájmu, jako například na rodinu, děti, cesty, partnerské vztahy, přátelé, studium, zaměstnání, kariéra, finance, zdraví, životního směřování nebo třeba naše bloky, problémy či neharmonie aj.

Rozbor osobního horoskopu trvá většinou hodinu.

Horoskop dítěte

Dokáže napovědět rodičům, jak snadněji porozumět svému dítěti a jak lépe rozvíjet jeho jedinečnost. Jak své dítě vychovávat tak, abychom jej co nejlépe/nejvíce podpořili a rozvíjeli jeho vlohy. Podíváme se jakým způsobem podpořit jeho vztah ke hře jako zdroji poznání. Může nám být nápomocný ke snadnějšímu rozpoznání potenciálu dítěte, jeho budoucí směřování, talentů a další. Případně rozebereme jeho problematické aspekty chování. Prostor je zde také ponechán na jiné dotazy, které budou rodiče zajímat.

V ideálním případě je dobré při výkladu horoskopu Vašeho dítěte také přihlížet k horoskopu rodičů (dotazovaného). Dozvíme se například, co se od sebe mohou navzájem rodiče a děti naučit. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět o svém dítěti co nejvíce, doporučuji nechat si nejprve sestavit vlastní horoskop a zabývat se nejprve sebou samým.

Partnerský horoskop

Jde o detailní rozbor vztahu dvou lidí (partnerů, kolegů v práci, nadřízených, přátel, rodinných příslušníků atd.). Zabýváme se tím, jaký vztah je mezi nimi, jaká je jejich dynamika a vzájemná energie: co se od sebe vzájemně mohou naučit, v čem se podpořit, co je naopak blokuje a brzdí. Probereme, jak na vztahu mohou společně pracovat a co více rozvíjet. Cílem tohoto rozboru je umožnit (oběma) partnerům lepší porozumění a budování vzájemného vztahu.

Základem partnerského horoskopu však zůstávají povahy dvou jedinců, proto doporučuji před partnerským výkladem začít rozborem horoskopu jednotlivce. Vždy je dobré a užitečné vidět svět očima toho druhého.

Horoskop osobního rozvoje a karmický horoskop

Zajímá Vás, jaká je Vaše životní cesta či úkol, odkud a kam směřujete, jaké jsou Vaše lekce a co se máte v tomto životě naučit? Chcete vědět, jaké jsou Vaše předpoklady k dalšímu osobnímu rozvoji? Tento druh horoskopu nám napoví, jakým způsobem můžeme postupovat a pracovat se sebou samým, abychom se přiblížili blíže ke svému cíli.

Horoskop zaměřený na práci, kariéru a peníze

Jde o horoskop zaměřený na profesní oblast a dispozice k pracovnímu růstu, úspěchu a finanční ohodnocení. Pokud Vás zajímá, jaké máte pracovní nasazení, jak jste výkonní, jestli můžete podnikat, zda máte obchodní talent a jak jej využít a jak se uplatníte ve své profesi, pak je dobré využít tento druh horoskopu.

Horoskop zaměřený na umělecké vlohy, talenty a studijní předpoklady

Nasměrování na správný studijní obor může být považován za důležitou životní výhybku. Horoskop sestavený na tuto oblast je vhodný pro zjištění dispozic a talentů, osobních kvalit ke studiu jak všeobecně, tak zaměřený detailně na konkrétní obor. Může výrazně pomoci při rozhodování při výběru studijního oboru či profesního zaměření.

Prognostický horoskop na jeden rok

Pokud Vás zajímá, co Vás čeká na následující rok, jak se Vám bude dařit v pracovním či soukromém životě, k tomu ideálně slouží horoskop na určité období. Budeme se zabývat pouze tím, co přesně vás zajímá, na co si dát pozor či na co se připravit.

Astropsychologické poradenství

Pomocí astrologického rozboru můžeme přímo nahlížet do Vašeho nativního horoskopu, který nám pomůže poodhalit Vaše nevědomá témata, energie, schopnosti, dovednosti a dispozice.

Můžete přicházet s potřebou řešit nějaké téma, krizi, bloky, pocity nebo nezpracované záležitosti. Jindy můžeme narazit na téma, jestli opravdu následujete vlastní sny, přání a žijete tak, jak si přejete.

Astrologická sese může například vypadat tak, že společně nahlédneme do Vašeho horoskopu a budeme hledat hlubší příčiny tématu, se kterým přicházíte. V tomto případě se nejedná o klasický výklad horoskopu, ale o využití astrologie, jako nástroje v terapeutickém procesu. Mým cílem je najít řešení vašeho problému a způsob, kterým si můžete pomoci.