CZ | EN

O MNĚ

K astrologii mě jako první přivedla moje babička, která mi v dětství často vyprávěla o vesmíru a planetách, které mohou svým postavením na obloze ovlivnit osud a charakter člověka. Později jsem se rozhodla, že se o astrologii chci dovědět víc.

Už během svého dospívání mě zajímaly různé duchovní nauky, protože jsem díky jejich studiu dokázala sama sobě lépe rozumět. Se studiem astrologie jsem začala jako samouk během studia na vysoké škole, později jsem se přihlásila do kurzu moderní astrologie u Aleny Bratkové. Následně jsem zvolila tradiční astrologickou školu u Evy Prokešové (žačka Antonína Baudyše, st.), kde jsem získala systematické základy.

V tomto oboru ovšem studium nikdy nekončí, proto si své astrologické vědomosti neustále doplňuji na různých kurzech, seminářích, přednáškách, příležitostnými konzultacích či četbou literatury. Nyní své vzdělání doplňuji na konzultacích psychologické a duchovní astrologie u Evy Prokopcové (žačka Alice de Silvy Lago).

Během tohoto období mě také významně ovlivnila terapeutka a astropsycholožka Marie Hlávková, která mi dala důležitý impulz k hlubinné práci s tělem. Na jaře roku 2013 jsem byla přijata do terapeutického výcviku v biosyntéze.

Ráda pomůžu každému, kdo cítí potřebu sebepoznání a seberozvoje