TERAPIE A PORADENSTVÍ

Jak pracuji

Způsob, jakým pracuji, vychází z tělově orientované psychoterapie v metodě Biosyntéza, jejímž zakladatelem je David Boadella. Tato metoda vede klienta k tomu, aby citlivě zkoumal svoje tělo, emoce, obrazy a myšlenky. Biosyntéza pomáhá v životě nacházet zdravou harmonii a rozvíjet náš potenciál (více viz. www.biosynteza.cz).

Na prvním setkání nejprve zjistíme, proč na terapii přicházíte a co od ní očekáváte. Během naší spolupráce se budeme snažit společně objevovat Vaše sebeúzdravné mechanismy, nacházet a pojmenovávat hlubší souvislosti v tématech, se kterými přicházíte.Vše bude probíhat v bezpečném a podpůrném prostředí. Budu se snažit být Vám dobrým průvodcem na cestě, kterou se vydáte směrem k sobě sama.

Důvody, proč můžete vyhledat terapie

Ceník a způsob objednávání

Standardní sezení trvá 60 minut. Na vyžádání je možné zvolit sezení delší. Cena 60 minutové terapie je 500 Kč.

Objednávat se můžete prostřednictvím telefonu nebo emailu.

Mám soukromou praxi v Břeclavi a Brně.