TERAPEUTICKÁ PRÁCE S HLASEM

Lidský hlas je jeden z nejpřímějších prostředků sebevyjádření, je našim mostem ke druhému člověku. Neviditelné vibrace zvuku našeho hlasu nás spojují s okolním světem. Krk je symbolickým mostem mezi hlavou a tělem. Zabýváme se tématy jako je tvořivost, sebevyjádření, naslouchání, mluva, psaní, zpěv a vše, co souvisí se zvukem a řečí.

Mou zkušeností je, že témat kolem práce s hlasem je opravdu mnoho.

Témata, kterými se můžete zabývat při terapeutické práci s hlasem:

Na tělové úrovní má obvykle práce s hlasem uzemňující a podporující charakter a dokonale nám pomáhá spočinout v přítomném okamžiku. Naslouchání svému hlasu a dechu jistým způsobem podporuje naši energii, radost a chuť do života. Mimo jiné přispívá k sebepřijetí, lepší komunikaci, sociálním vazbám, rytmu, řeči a může rozpouštět naše hluboké staré blokace. Výborně také napomáhá při některých formách učení, zlepšuje krevní oběh, zvyšuje kapacitu plic a upevňuje správné držení těla.

Někdy potřebujeme náš objevený hlas více kultivovat a i zde Vám mohu být nápomocná. V tomto kontraktu můžeme svou pozornost zaměřit na zdokonalení hlasu jako našeho nástroje. Nezbytnou součástí je také naše tělo, dozvíme se něco o tom, jak pracovat s balancí našich svalů. Nejprve pracujeme na lepší dechové opoře, přirozeném a zdravém nasazení a uvolnění hlasu, dobré deklamaci a frázování. Podpora také může přijít, pokud máme potíže při fonaci, opakovaných ztrátách hlasu, funkční poruchách a nesprávném či nezdravém použití našeho hlasu.

Tuto terapeutickou sesi, kterou vedu, většinou cílím na postupné sebeuvědomování, samozřejmě bez nároků na výkon. V průběhu celého procesu budeme sledovat prožitky a vnitřní pocity, se kterými pak můžeme dále pracovat.

Mým cílem je pomoci Vám co nejlépe porozumět a naslouchat Vašemu hlasu.