MUZIKOTERAPIE

U nás doma se muzicírovalo a zpívalo od mého útlého dětství. Zpěv a hudba pro mě měly vždy hluboký terapeutický význam, aniž jsem to tušila. Pomocí nich jsem dokázala lépe komunikovat se světem a najít tak cestu sama k sobě.

Hudba mi celý život pomáhá lépe překlenout všechna trápení, zpracovat úzkosti a starosti nebo uvolnit emoce. Není to fráze, když tvrdím, že si svůj život nedovedu představit bez hudby. Vybavuji si okamžiky, kdy jsem pociťovala tíseň, začala jsem si zpívat nebo jen tak improvizovat na nějaký nástroj a hned se mi výrazně ulevilo: najednou jsem dokázala přemostit napětí, které ve mně narůstalo.

Muzikoterapie pro mě znamená způsob komunikace sama se sebou pomocí léčivé síly hudby. Díky terapeutické práci s hudbou můžeme objevit náš potenciál, naučit se lépe komunikovat, prohloubit mezilidské vztahy, uvolnit nahromaděné napětí či naopak stimulovat energii, zlepšit schopnost zvládat stres nebo třeba zvýšit koncentraci při učení či motivaci. Pravidelnou terapeutickou prací s hudbou nám pomáhá uvolnit emoce nebo zharmonizovat duši.

Další prvky, které ráda v muzikoterapii využívám, jsou arteterapie, práce s tělem a pohybem či různé relaxační techniky. V průběhu střídání těchto prvků spatřujeme sami sebe z jiného úhlu pohledu, můžeme tak snadněji pochopit naše nevědomé stereotypy či návyky. Dostáváme se tak blíž sami k sobě a propojujeme se hlouběji se svou radostí a potenciálem.

Muzikoterapii vnímám jako cestu k objevování svých skrytých možností naší duše, na kterou se vydáváme za účelem pochopit něco krystalicky čistého v nás. Tato cesta je radostná a naplňuje celou naši bytost.

NABÍDKA

Nabízím skupinovou, individuální či párovou hudební terapii či hudební dílny s prvky muzikoterapie.

Individuální muzikoterapie

Nejraději pracuji s klientem individuálně. Je zde dostatek času a prostoru pro čistě osobní práci na všech úrovních. Vždy je pro mě důležité naplnit klientovu představu. Výhodou této hudební terapie je „šití lekce na míru“. Mou cílovou skupinou jsou jak děti, tak dospělí.

Muzikoterapie pro dospělé

Lekce může být sestavená na přání klienta a probíhá převážně zážitkovou formou. Skrze hudební terapii budeme pracovat na seberozvoji, na těle, hlase, dechu a tématech, které přinášíte. Dospělí často trpí potížemi z přepracování, únavou a vyčerpáním. Z toho pramení podrážděnost, nesoustředěnost či jiné potíže. Budeme pracovat na uvolnění, zaostříme naše slyšení a vidění a vydáme se skrze hudbu na průzkum vlastního těla a pocitů. Pootevřeme dveře naší tvořivosti a fantazii. Necháme pootevřené dveře naší tvořivosti a fantazii. Mohou zde vyvstat důležitá témata, se kterými můžeme citlivě pracovat. Zdrojem naší síly je radost a čistá mysl, kterou se budeme snažit probudit.

Hudební hrátky pro nejmenší děti, předškoláky a školáky

Ráda pracuji s dětmi, jejichž svět fantazie a tvořivosti mě stále inspiruje. Muzikoterapie v dětech rozvíjí kreativitu, pohyblivost, podporuje sociální kontakty a schopnosti, které mohou využívat v běžném životě. Smyslem není ani soudit, ani porovnávat, opravovat nebo tlačit na výkon, ale umět vytvořit pocit bezpečí a sebejistoty.

Budeme procvičovat sluch, objevovat hudební nástroje a zvuky, zkoordinovat pohyb s hudbou, vyjadřovat se barvami či jakýmkoli jiným způsobem projevovat své pocity. Naučíme se využívat své tělo jako hudební nástroj, vlastní hlas ke zpěvu i vyjádření různých zvuků.

Cílem hrátek je rozvíjet rytmické a melodické cítění dítěte a jeho základní hudební znalosti a dovednosti.

Co všechno si dítě z hudebních hrátek může odnést:

Skupinová muzikoterapie

Pracuji v malých skupinkách, kde se více posiluje spolupráce, empatie, naslouchání jeden druhému, schopnost se adaptovat, budovat důvěru a vztahy.

Párová muzikoterapie

Tato hudební terapie je zaměřená na pár jako takový (rodič–dítě / dospívající–rodič / partneři aj.). Převážně jde o podporu vztahu, práce na lepší komunikaci a vnímání jeden druhého. Pomocí dialogických hudebních hrátek můžeme pracovat na řešení vztahových problémů, umění lépe si naslouchat a hudební spolupráci.